ONTWIKKELINGEN

De krant stopt

Na 33 jaar stopt onze roemruchte buurtkrant d’Oude Binnenstad!

Al die jaren zorgde een trouwe groep redacteuren en medewerkers dat relevant nieuws en interessante ontwikkelingen gedeeld werden met buurtgenoten, ambtenaren en bestuurders.

De tijden zijn veranderd. Vrijwilligers zijn vrijwel niet meer te vinden. En ook spelen websites en sociale media een veel grotere rol dan papieren kranten.

Daarom hebben we, met pijn in het hart, moeten besluiten dat d’Oude Binnenstad in 2023 niet meer zal verschijnen.

Stichting Wijkoverleg d’Oude Binnenstad blijft vooralsnog bestaan, maar in welke vorm, is op dit moment nog niet geheel duidelijk.

Wij danken onze lezers, alle adverteerders en iedereen die iets voor onze krant heeft betekend!

Bestuur en redactie van d’Oude Binnenstad

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus