Verschijningsdata

Na 33 jaar gaat onze roemruchte buurtkrant d’Oude Binnenstad stoppen!

Al die jaren zorgde een trouwe groep redacteuren en medewerkers dat relevant nieuws en interessante ontwikkelingen gedeeld werden met buurtgenoten, ambtenaren en bestuurders.

De tijden zijn veranderd. Vrijwilligers zijn vrijwel niet meer te vinden. En ook spelen websites en sociale media een veel grotere rol dan papieren kranten.

Daarom hebben we, met pijn in het hart, moeten besluiten dat d’Oude Binnenstad in 2023 niet meer zal verschijnen.

Stichting Wijkoverleg d’Oude Binnenstad blijft vooralsnog bestaan, maar in welke vorm, is op dit moment nog niet geheel duidelijk.

Wij danken onze lezers, alle adverteerders en iedereen die iets voor onze krant heeft betekend!

Bestuur en redactie van d’Oude Binnenstad


De planning voor de edities in 2022 zijn als volgt:

Redactievergadering           Uiterste inleverdatum           Verschijningsdatum
8 februari 11 maart 24 maart
10 mei 17 juni 30 juni
23 augustus 23 september 6 oktober
25 oktober 2 december 15 december

Interessante onderwerpen of (aanpassingen van) advertentieteksten kunt u sturen naar redactie@oudebinnenstad.nl.