Over ons

Wijkoverleg d’Oude Binnenstad is ontstaan in 1990, een tijd dat de bewoners van het Wallengebied zich geconfronteerd zagen met grote overlast door drugshandel, drugsgebruik en tippelprostitutie. De gemeente Amsterdam en de politie faalden in de tachtiger jaren om een vuist te maken tegen de toenemende onveiligheid van de buurt.

De onvrede van de bewoners leidde tot een grote buurtactie in 1989. Dat was het begin van het actiecomité d’Oude Binnenstad. In 1992 werd de stichting Wijkoverleg d’Oude Binnenstad opgericht.

Door actief het gesprek aan te gaan met de gemeente, de politie en veel andere betrokkenen, heeft het wijkoverleg bijgedragen aan het herstel van het Wallengebied. Nadat de dialoog tot stand kwam, is het wijkoverleg een betrouwbare gesprekspartner geworden in de buurt.

Buurtkrant d’Oude binnenstad wordt al sinds 1990 verspreid. Stichting Wijkoverleg d’Oude binnenstad is de uitgever en Reijnen Media verzorgt op dit moment het drukwerk en de verzending van de krant.

Dit zijn de mensen die het allemaal mogelijk maken.