MENSEN

Neeria Oostra Malaver (GroenLinks) – ‘Een gezonde binnenstad voor jong en oud’

Neeria Oostra Malaver woont in de binnenstad en is sinds 2018 lid van de stadsdeelcommissie voor Groen- Links. Hoewel zij al sinds haar studietijd lid is van haar partij, werd zij pas echt actief toen er gezocht werd naar geschikte kandidaten voor stadsdeelcommissie Centrum. Sinds die tijd zet zij zich vol enthousiasme in voor een leefbare en inclusieve binnenstad, duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en inclusie.

Oostra Malaver werd geboren in Colombia en verhuisde via Nijmegen naar Amsterdam voor haar studie politico-logie aan de Vrije Universiteit. Na enkele omzwervingen door de stad streek zij vijftien jaar geleden neer aan de Binnenkadijk. Haar werkzaamheden, voor achtereenvolgens het Consulaat van Colombia, het Zuid-Afrika instituut van de Vrije Universiteit en kenniscentrum Pharos combineert zij inmiddels al jaren met het moederschap.

Menselijke maat
‘Amsterdam heeft natuurlijk een internationale uitstraling’, zegt Oostra, ‘met bewoners uit alle windstreken en met veel internationale instituten. Toch zou de menselijke maat binnen de stad meer leidend moeten zijn, met voldoende ruimte voor participatie van bewoners en lokale ondernemers. Daarin zie ik een belangrijke rol voor de stadsdeelcommissie. Maar ook bij het verminderen van sociale ongelijkheid, ook in de binnenstad. Niet idereen heeft nu de mogelijkheid om woonruimte in de binnenstad te vinden. Het is wenselijk dat ouderen hier langer zelfstandig kunnen blijven wonen, waarbij bestrijding van eenzaamheid een grote opgave is. En er moet in de binnenstad ruimte zijn voor gezinnen met kinderen. Voor hen is het belangrijk dat er goede voorzieningen, zoals ruimte voor sport en spel, aanwezig zijn. In een gezonde stad moet er plaats zijn voor jong en oud, voor mensen met verschillende achtergronden.’

Het centrum is nu nogal versteend en toch moet het vraagstuk van de woningnood nog worden opgelost.

De ambitie om de stad autoluw te maken zou gecombineerd moeten worden met verdere vergroening en verduurzaming. Ze zoekt naar een goede afweging van de diverse belangen. ‘Alle besluiten die nu genomen worden, hebben gevolgen voor de lange termijn. Ik voel de grote verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.’

‘Meeneemhoreca’
Er moeten meer winkels en bedrijven komen die ook voor bewoners relevant zijn, vindt ze. ‘Die moeten in de plaats komen van de huidige hoeveelheid aan ‘meeneemhoreca’ met een overmaat aan afval. Het invoeren van statiegeld zou lokaal kunnen worden uitgebreid. Groen gedrag moet sowieso worden gestimuleerd, bij bewoners, bedrijven en bezoekers. Op het gebied van afvalinzameling is er nog wel wat te verbeteren. In andere delen van de stad wordt daar al druk mee geëxperimenteerd.’

Ze kent de huidige problematiek van drukte en overlast in het Burgwallengebied. Wat haar betreft is er een lange adem nodig in het project Aanpak Binnenstad. ‘De gemeentelijke diensten hebben slechts een beperkt arsenaal aan mogelijkheden om in te grijpen in de doorgeschoten balans van uitgaansgebied en woonwijk. Een eerste stap in de goede richting is in ieder geval de quotering van vakantieverhuur in de binnenstad.’ Van de zelfwoonplicht verwacht zij een positief effect. ‘De openbare ruimte zou niet gedomineerd moeten worden door commerciële activiteiten. Elkaar ontmoeten in een groene omgeving is zeker zo belangrijk.’

Oostra Malaver wil graag dat buurtbewoners via een nieuw bewonersloket laagdrempelig kunnen worden geassisteerd als zij vragen of problemen hebben met betrekking tot de gemeente. ‘Voor meer en tijdige participatie moet de gemeente veel meer samen met bewoners en ondernemers werken aan een leefbare en levendige stad.’

TEKST: NORINDA FENNEMA
FOTO: BRAM KLOOS

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus