LEEFBAARHEID

Na corona terug naar normaal. Nu de terrassen nog?

In het coalitieakkoord van het college van B&W staat dat tijdelijke coronaterrassen mogen blijven, ‘tenzij er sprake is van overlast’. Hoewel de tekst in het coalitieakkoord over het algemeen door velen als ‘onhandig’ wordt bestempeld, zet het de deur wagenwijd open voor een tsunami aan terrasaanvragen, want horecaondernemers willen de terrassen vanzelfsprekend behouden.

Bewoners zullen moeten aantonen dat er sprake is van overlast en doen er verstandig aan een dossier op te bouwen.

De coronaterrassen waren een uitzonderlijke maatregel om de horeca te steunen, maar per 1 november moeten ze weer worden opgeruimd. De vierkante meters die tijdelijk aan de openbare ruimte werden onttrokken zullen nu weer normale doorloopruimte moeten worden. Hoe groot die wordt, is op dit moment onderwerp van discussie, want er ligt een nieuw terrassenbeleid ter inspraak. De belangen van horecaondernemers, voetgangers en bewoners met een terras voor hun deur botsen behoorlijk. Dat was ook te merken in de bijeenkomst in de Zuiderkerk op woensdag 14 september.

Obstakel
In het drukke Wallengebied is er nauwelijks ruimte voor een reguliere uitbreiding en vormen terrassen vaak een obstakel in de looproute van voetgangers. Bewoners ondervinden vaak overlast van terrassen die de leefbaarheid verminderen. Ook de grote toename van voetgangers, waarmee Amsterdam wordt geconfronteerd, vraagt om extra ruimte in plaats van deze nog eens te beperken door extra terrassen. De ruimte voor bewoners en voetgangers wordt door de terrassen geprivatiseerd en vercommercialiseerd. Het college zal dus verder moeten kijken dan alleen of er sprake is van overlast.

De komende winter en het aanstaande voorjaar is er dus een stapel terrasaanvragen te verwachten, gevolgd door een golf van bezwaarprocedures door bewoners.

Walther Schoonenberg van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) staat bewoners bij: ‘De vereniging zal haar leden helpen die bezwaarschriften willen indienen. Klagen heeft vaak geen zin, maar het is wel belangrijk om later aan te tonen dat er sprake is van aanzienlijke overlast.’

Dossier
‘Het is dus verstandig om daarover een dossier op te bouwen’, zegt Schoonenberg, ‘bijvoorbeeld door een lijst bij te houden van alle keren dat er overlast is en de exploitant daarop is aangesproken. Het is absurd dat de bewijslast bij bewoners ligt, maar het is helaas niet anders.’

De aanvragen voor het blijvend maken van coronaterrassen zullen aan het dan geldende terrassenbeleid moeten worden getoetst. Het is de vraag of deze terrassen daaraan voldoen. De VVAB houdt daarom ook de aangekondigde wijziging van het terrassenbeleid scherp in de gaten. Tot 13 oktober is daarover een inspraakperiode.

Een gemeentelijke website (Google zoekterm: tijdelijke terrassenkaart Amsterdam) toont waar nu tijdelijke coronaterrassen zijn en wat de status daarvan is. Schoonenberg waarschuwt echter dat niet alle informatie klopt.

In de Zuiderkerk werd in ieder geval duidelijk dat veel bewoners en ondernemers vanwege hun uiteenlopende belangen nog lang niet samen het glas kunnen heffen.

www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/tijdelijke-terrassen-kaart

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus