ONTWIKKELINGEN

d’Oude Binnenstad gaat stoppen 

Lieve lezer,

Gedurende drieëndertig jaar heeft u in onze buurtkrant nieuws en wetenswaardigheden kunnen lezen met betrekking tot de Burgwallen tussen Prins Hendrikkade en het Binnengasthuisterrein. Daaraan komt nu, na een lange afweging door de redactie, een einde.

Het is steeds moeilijker gebleken om redactieleden te werven en te behouden. En het medialandschap is veranderd. Via internet, Facebook, Twitter, Instagram, blogs en podcasts delen we allemaal wat ons beweegt of wat ons dwarszit.

Op 5 september kopte Het Parool: ‘Organisaties in de stad kampen met een tekort aan vrijwilligers [] Het zit niet meer in het bloed’. Dat geldt dus ook voor deze buurtkrant die door steeds minder schouders kon worden gesteund. Meer dan dertig jaar is onze krant geschreven en gedistribueerd door vrijwilligers. Wij zijn hen allemaal zielsdankbaar voor al het werk dat zij voor de krant hebben verzet. De krant is ook al die jaren ondersteund door buurtondernemers. Zonder die steun zou de krant niet hebben kunnen bestaan.

Wij betreuren het dat we niet meer de mooie verhalen over buurtgenoten, gemeentepolitiek en de fantastische binnenstad via de krant aan u kunnen brengen. Momenteel doen we onderzoek hoe we met andere partners en via andere media u en een groter publiek kennis kunnen laten nemen van wat er leeft in en rond het Wallengebied. U heeft nog niet de laatste krant in handen. Ons kerstnummer zal in december met trots bij u, als allerlaatste, op de mat vallen.

Wij danken alle lezers voor de reacties die we al die tijd van u hebben mogen ontvangen.

De redactie

Reageren kan naar: redactie@oudebinnenstad.nl

 

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus