MENSEN

Michel van Wijk (Bewoners Amsterdam) – Eigenzinnig en wars van protocol

Sinds enkele maanden brengt Michel van Wijk (Haarlem, 1958) namens Bewoners Amsterdam twee volledige avonden per maand door in de stadsdeelcommissie Centrum. Daarnaast koestert hij zijn contacten met bewonersplatforms en buurtcollectieven. Hij bezoekt onvermoeibaar hun talrijke bijeenkomsten.

Michel van Wijk – van huis uit econoom – is al zo’n twintig jaar zelfstandig ondernemer en is zeer begaan met participatie van bewoners. In 2018 deed hij al eens een tevergeefse gooi naar een zetel in de stadsdeelcommissie.

Tijdens de laatste verkiezingen verwierf Bewoners Amsterdam met zo´n drie-en-een-half procent van de stemmen wel een plaats aan tafel en vormt nu, naast de gevestigde politieke partijen, de enige onafhankelijke groepering in de stadsdeelcommissie van het centrum. De afgelopen vier jaar trad Van Wijk regelmatig op als inspreker in de vergaderingen van de stadsdeelcommissie, maar sinds kort schuift hij dus nu zelf aan als commissielid.

Tutoyeren
Van Wijk: ‘Bewoners Amsterdam heeft geen partijprogramma, maar heeft wel herkenbare uitgangspunten zoals een goede en veilige leefomgeving, actieve betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij hun eigen buurt, en het streven naar diversiteit van wonen en bedrijvigheid in Amsterdam. ‘

Van Wijk is een eigenzinnige nieuwkomer en wars van protocol. Hij verkiest het dan ook om te tutoyeren, iets wat in strijd is met de vergadermores van de commissie, ook al leidt dat regelmatig tot discussie met de voorzitter. Als eenmansfractie probeert hij zelf voorstellen uit te werken die uiteenlopen van een nieuwe concessie voor het streekvervoer tot aan een herinrichting van de Prins Hendrikkade en het verminderen van parkeerplaatsen aan de Herengracht. Het afsluiten van een steeg vanwege structurele drugsoverlast ligt wellicht voor hem niet zo voor de hand, maar het vormt evenmin een taboe.

Van echte successen is in zijn de eerste maanden als lid van de stadsdeelcommissie nog geen sprake, maar hij heeft zich wel een plaats verworven. ‘De gemeentelijke politiek vind ik vaak wat stroperig en ik wil actieve participatie van bewoners en ondernemers van zuurstof voorzien.’

Toerisme ziet Van Wijk niet als een bedreiging, maar als een kans voor de stad. ‘Maar het mag de leefbaarheid en de veiligheid niet in de weg staan. Een stad in balans is een begrip dat ik uitgevonden zou kunnen hebben. Gedurende een periode van vier jaar kan ik nu meehelpen om de stad iets beter te maken.’

Fiets
Hij realiseert zich dat een stad altijd in beweging en nooit af is en altijd beter kan. Daarom houdt hij wekelijks koffiebijeenkomsten in café Eik en Linde aan de Plantage Middenlaan. ‘

Bij een lage opkomst gebruik ik een zithoek onder de houten wenteltrap, maar bij een hogere opkomst in een wat statiger ruimte op de eerste etage met uitzicht op de binnentuin. Er komt dan een vaste kern betrokken mensen langs, en soms een wat groter gezelschap.’

Volgens Van Wijk maak je het verschil niet zozeer in de vergaderzalen van het stadhuis, maar veel eerder in de buurthuizen, wijkcentra of tijdens stadstoppen en bewonerscommissies.

Wanneer je hem over zijn fietsstuur gebogen snel over de Nieuwmarkt ziet rijden, dan weet je dus vrijwel zeker dat hij op weg is naar een volgend overleg.

LENNARD ROUBOS

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus