LEEFBAARHEID

Wijkcentrum d’Oude Stadt helpt bewoners 

De naam van onze buurtkrant d’Oude Binnenstad lijkt erop, maar schijn bedriegt. d’Oude Stadt is de naam van het Wijkcentrum in Kerkstraat 123.

Wat is dat Wijkcentrum eigenlijk? Wat doen ze?
‘Het belangrijkste doel van het Wijkcentrum is het in stand houden en bevorderen van een goed leefklimaat’, zegt Paul Busker. Hij is voorzitter en plaatsvervangend penningmeester.
Loes Buisman is secretaris. Zij legt uit: ‘Het Wijkcentrum is een onafhankelijke instelling en werkt feitelijk in opdracht van bewoners. We hebben geen betaalde medewerkers en draaien geheel op vrijwilligers.’
Busker: ‘Dankzij een bijdrage uit Centrum Begroot is het voortbestaan van het Wijkcentrum nu weer voor een jaar gewaarborgd. Maar om in de toekomst opnieuw aanspraak op subsidie te kunnen maken, is herbezinning op onze doelen en activiteiten wel noodzakelijk.’
Ook buurtkrant De Binnenkrant wordt in de Kerkstraat gemaakt. Redacteur Paul Spoek beheert daar tevens het archief van alle buurtkranten.

Zeven buurten
Het werkgebied van het Wijkcentrum beslaat zeven buurten, te weten Burgwallen Oude Zijde, Nieuwmarktbuurt, Groot Waterloo, Amstelveld, Leidse-/ Wetering-Kerkstraatbuurt, Westelijke grachtengordel Zuid en Westelijke grachtengordel Noord.
Per buurt kunnen maximaal drie vertegenwoordigers plaatnemen in de Wijkraad. Zij houden contact met bewoners en belangenverenigingen om tot goede resultaten te komen met de gemeente, bewoners en ondernemers.
Busker: ‘Wijkraadsleden zetten zich samen met anderen in hun eigen buurt in voor een beter woon- en leefklimaat. Zij vormen de ogen en oren van hun woonomgeving, en zorgen dat problemen gedeeld worden met de andere wijkraadsleden om gezamenlijk aan oplossingen te werken.’
Het Wijkcentrum ondersteunt actie- en bewonersgroepen. Busker: ‘We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het organiseren van bijeenkomsten en het schrijven van zienswijzen of bezwaarschriften. We kunnen ook onze ruimte beschikbaar stellen voor bewonersvergaderingen. Maar we kunnen ook individuele bewoners helpen om hun weg te vinden in de doolhof van gemeentelijke en hulpverlenende instanties. Via ons kunnen ideeën over wonen, overlast, horeca, groen, verkeer en openbare ruimte aan de gemeente kenbaar worden gemaakt.’

Samenwerken
‘Buurtorganisaties beperken zich in het algemeen tot een bepaalde buurt of een deel daarvan,’ vult Buisman aan, ‘maar problemen houden meestal niet op bij de buurtgrens. Oplossingen van problemen werken misschien ook in andere buurten. Door in de Wijkraad samen te werken met vertegenwoordigers uit andere buurten leert men van elkaar en dat voorkomt soms het beruchte waterbed- effect. Een probleem kan namelijk ten onrechte opgelost lijken en zich in feite verplaatsen naar een naastgelegen buurt, met alle nare gevolgen van dien.’

Vacatures
Voor de Wijkraad zoekt d’Oude Stadt bewoners die van hun buurt en de stad houden, en die mee willen helpen de leefbaarheid in de stad te verbeteren.
Maar ook zoekt d’Oude Stadt vrijwilligers die willen meewerken aan het in stand houden en uitbreiden van het informatiecentrum – zowel fysiek als online – en van de ontmoetingsruimte.
Mensen met ervaring op administratief gebied of archivering zijn van harte welkom, evenals mensen die kunnen meewerken aan de website, de nieuwsbrief en de sociale media.

Geïnteresseerd? Meld u dan aan via het formulier voor kandidaten op de website van d’Oude Stadt: www.oudestadt.nl.

Bezoekadres:
Kerkstraat 123,
1017 GE Amsterdam
telefoon: (020) 6382205
e-mail: wijkcentrum@oudestadt.nl

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus