LEEFBAARHEID

Burgwallen vergroenen

Monumentale panden verduurzamen was in het historische Burgwallengebied lange tijd een ingewikkelde klus door de vele lastige regelingen en vergunningen. Gelukkig komen er voor de eigenaren die dat willen doen steeds meer mogelijkheden.

De Groene Grachten en het Restauratiefonds hebben een Zelfscan Duurzaam Monument gelanceerd. Dit is een gratis online tool om snel inzicht te verkrijgen in de duurzame oplossingen voor historische panden. Ook de Groene Menukaart voor oudere panden is een initiatief van De Groene Grachten. Op hun website staan adviezen over isoleren, ventileren, energie, water en groen. Deze levert niet alleen praktische informatie, maar ook gebundelde kennis en ervaringen van eigenaren en bewoners.

Routekaart
Green Light District is een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, NV Zeedijk, De Groene Grachten, De Gezonde Stad, Rooftop Revolution, TU Delft en EIT Climate-KIC.

Op de website van Green Light District staat de ‘Roadmap’: de routekaart naar een groene, duurzame en toekomstbestendige binnenstad, gebaseerd op onderzoek door de Technische Universiteit Delft. Op drie overzichtelijke kaarten worden de uitdagingen, de kansen en het toekomstperspectief geïllustreerd met veel inspirerende voorbeelden, zoals groene daken en betere isolatie.

Green Light District wil binnen het postcodegebied 1012 initiatieven verbinden van enerzijds buurtbewoners die zich bezighouden met vergroening en anderzijds duurzame ondernemers. Die zijn de ambassadeurs voor een groene, duurzame en leefbare Burgwallenbuurt. Goed voor de bewoners, maar ook uithangbord van een prettig, duurzaam en leefbaar stadshart voor de bezoekers uit het binnen- en buitenland.

Meedoen
Yet ten Hoorn, community manager en aanspreekpunt: ‘Het is belangrijk dat bewoners en ondernemers zelf met ideeën komen, lekker aan de slag gaan en informatie met elkaar delen. Daarom organiseert Green Light District regelmatig bijeenkomsten. Nu zijn die nog online, maar binnenkort weer fysiek. Bewustwording is een belangrijke eerste stap, die hopelijk leidt tot meer betrokkenheid bij de eigen buurt. Dat is goed voor ons allemaal. Samen kunnen wij dit prachtige stukje Amsterdam nog veel duurzamer, groener en leefbaarder maken.’

Iedereen kan meedoen. Kijk op de website van Green Light District of stuur een mail naar greenlightdistrict.nu.

Meer informatie op monumenten.nl/zelfscan, degroenemenukaart.nl en greenlightdistrict.nu/projecten

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus