LEEFBAARHEID

B&W, na twee mislukkingen … Gaat het nu wel lukken?

Als driemaal echt scheepsrecht is, moet het toch gaan lukken: de gewenste omslag in het eenzijdige aanbod aan winkels en horeca in het hart van het Amsterdamse binnenstad.
Op 24 november heeft het Amsterdamse stadsbestuur zijn Economisch Herstel- en Investeringsplan gepresenteerd. Uitvoering van dit plan zal in de binnenstad moeten leiden tot een ander soort winkels en bezoekers.

Aanvalsplan
Amsterdam wil niet terug naar de overvloed aan toeristen van vóór de coronaperiode: daarover laat het nieuwe aanvalsplan van het stadsbestuur geen enkele twijfel bestaan. De overvloed aan bezoekers is immers ten koste gegaan van de leefbaarheid voor bewoners.
Ook geeft het plan duidelijk aan dat de binnenstad kwetsbaar is, omdat het aanbod te veel gericht is op bezoekers en te weinig biedt voor Amsterdammers. Anders gezegd: als je in oost Oostpoort hebt, in zuid de omgeving van de Cuyp en in west die van de Hallen – wat heb je dan nog in het centrum te zoeken? Dit moet dus structureel veranderen, vinden B&W.

Copy paste
‘Om grip te krijgen op de straat en de veranderingen is het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden tussen het lokale MKB, vastgoedeigenaren en de gemeente essentiëler dan ooit. Samen signaleren en werken aan herstel, kansen pakken en elkaar versterken is hard nodig om te komen tot een toekomstbestendige buurteconomie’, aldus B&W.
Op zich is er met deze teksten niets mis. Sterker nog: direct aan de slag! Maar de geoefende lezer kan er best een probleem mee hebben, want in principe zijn ze allesbehalve nieuw.
Ze kunnen zó copy paste overgenomen zijn uit alle kopij die door het Project 1012 is geproduceerd, met de oude voornemens uit 2009. Of uit de nota’s die zijn voortgekomen uit het Programma Diversiteit van het winkelbestand, met de oude voornemens uit 2016.
Zou het dan nu opeens wél lukken, in 2021? Zou dan toch driemaal scheepsrecht zijn? Die vraag zullen B&W overtuigend moeten beantwoorden, willen de bewoners nog enig vertrouwen houden in dit derde aanvalsplan.
Netwerken en samenwerkingsverbanden bestaan in deze buurt nauwelijks meer. Hoe de gemeente zich heeft teruggetrokken uit dit gebied, staat duidelijk verwoord in een rapport van de Rekenkamer uit 2018 over het Project 1012. Die concludeert dat de gemeente haar samenwerking met bewoners en ondernemers grotendeels heeft afgebouwd. Met de aanbevelingen van de Rekenkamer is verder helaas niets gedaan.
Maar wat is afgebouwd, kan ook weer worden opgebouwd. Op 18 december komt de burgemeester met haar uitvoeringsplan Aanpak Binnenstad, met uitgewerkte voorstellen om de binnenstad uit de coronacrisis te leiden. Hierbij zal ook het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden veelvuldig aan de orde komen.

Vergunningplicht
Ook wordt er in januari een nieuwe vergunningplicht geïntroduceerd die zal moeten bijdragen aan de verbetering van het huidige winkel- en horecabestand. Hiermee kan de burgemeester branches en bepaalde straten onderwerpen aan een extra onderzoek, alvorens toestemming tot exploitatie te geven. Het gaat om zowel toekomstige als gevestigde bedrijven, en vormt een stevige aanvulling op de bestaande Bibob-toetsing.

Draagvlak
Om nu de derde poging tot herstel in het Wallengebied wél te laten slagen, is het goed als B&W de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport nog eens zouden doornemen:
Zorg voor een daadkrachtige organisatie.
Creëer draagvlak.
En zet alles op alles.
Dit zijn cruciale voorwaarden om ervoor te zorgen, zoals burgemeester Halsema in haar Aanpak Binnenstad-verhaal betoogt, dat de bewoners zich weer thuis kunnen voelen.

Moeten wij straks nog steeds in het weekend de stad ontvluchten? Of kunnen wij dan weer rustig thuis en in de buurt blijven?

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus