ONTWIKKELINGEN

Ons’ Lieve Heer Op Solder is gered van sluiting

Het nieuws sloeg begin augustus in als een bom: bij de vierjaarlijkse toekenning van de gemeentelijke subsidies viel Museum Ons’ Lieve Heer op Solder totaal onverwachts buiten de boot. Sluiting van het museum zou daardoor onvermijdelijk zijn, en dat terwijl het vijf jaar geleden nog voor miljoenen was gerestaureerd en uitgebreid.

Er was een vierjarige subsidie aangevraagd van 700.000 euro per jaar, plus nog eens 1,2 miljoen voor die hele periode. Dat zijn essentiële bedragen voor het museum, dat ondanks de alsmaar stijgende bezoekersaantallen niet zonder deze bijdrage kan. Directeur Birgit Büchner: ‘We halen een groot deel van onze exploitatiekosten zelf binnen door de kaartverkoop maar door de coronacrisis is het aantal bezoekers drastisch teruggelopen. Als één van die pijlers wegvalt, is de klap nog wel enigszins op te vangen. Maar vallen beide pijlers weg dan is het gewoon einde verhaal. We zullen het zelfs met subsidie de komende jaren heel erg moeilijk krijgen.’

Religieuze tolerantie
Binnen de kortste keren was Ons’ Lieve Heer Op Solder nationaal nieuws. En niet zozeer omdat het museum in de harten van Nederland het warme plekje heeft dat het zeker verdient, maar vooral vanwege een passage in het verslag van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de instelling die in opdracht van de gemeente de subsidies toekent.
In dit verslag wordt het museum in wollig taalgebruik op de vingers getikt omdat er te weinig mensen met een niet-westerse achtergrond zouden werken. Daardoor zou het museum niet divers en inclusief genoeg zijn. Best ironisch voor een instelling die symbool is voor religieuze tolerantie en dat als geen ander uitdraagt. Overigens was dit vermeende gebrek niet de ware reden voor het niet-toekennen van de subsidie. Want de aanvraag werd wél gehonoreerd, zo benadrukte het Fonds – alleen was het geld op.
Waar of niet waar, de enorme publiciteit hielp in ieder geval bij het ophalen van steunbetuigingen. De petitie ‘Houdt de Heer op Solder’, een initiatief van buurtbewoner Lennard Roubos en oud-buurtbewoner Wanda Nikkels, redacteur van deze krant, haalde binnen de kortste keren zestienduizend handtekeningen op. En terwijl zij in de hal van de Stopera, in het bijzijn van museumdirecteur Büchner, de petitie overhandigde aan verantwoordelijk wethouder kunst en cultuur Touria Meliani, was het museum de facto al gered.

Niet langer hoeft Ons’ Lieve Heer op Solder in dezelfde subsidiepot te vissen als bijvoorbeeld sociëteit Sexyland of Pluk de Nacht. Het museum kan nu rekenen op een veel structurelere bijdrage van de gemeente. Niet langer is het voor gemeentelijke steun afhankelijk van de vierjaarlijkse subsidiecarrousel van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het is nu overgeheveld naar een andere financieringswijze.
Woordvoerder Marit van Kooij van de gemeente Amsterdam: ‘Het museum wordt vanaf nu beschouwd als onderdeel van de culturele basisinfrastructuur van Amsterdam, de humuslaag van het culturele leven.’

Steun het museum Ons’ Lieve Heer op Solder door het te bezoeken óf door Vriend van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder te worden. Voor openingstijden en meer informatie: opsolder.nl

V.l.n.r. Wanda Nikkels, directeur Birgit Büchner, Lennard Roubos en wethouder Touria Meliani (foto: John Melskens)

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus