LEEFBAARHEID

Kentekencamera’s

Alleen nog bestemmingsverkeer

Vanaf 2021 is het Oudezijdegebied alleen nog toegankelijk voor bewoners en voor mensen die in het gebied moeten zijn. Er start nu eerst een belangrijke pilot rond het Wallengebied.

Om verkeersoverlast tijdens de uitgaansnachten op donderdag, vrijdag en zaterdag tegen te gaan zijn al enige tijd rood-witte paaltjes en verzinkbare palen geplaatst. Vergunninghouders krijgen toegang, ander verkeer wordt geweerd. Er komt nu een systeem om slimmer toegang te verlenen of te weigeren. De gemeente kan binnenkort verkeer reguleren of toegang verlenen voor bepaalde locaties, voor bepaalde doelgroepen en op bepaalde tijden. Dit systeem wordt ‘intelligente toegang’ (intelligent access) genoemd.

Vanaf oktober begint er een proefperiode met camera’s die kentekens kunnen lezen. Zo kan de gemeente regelen dat alleen ontheffinghouders tijdens uitgaansnachten het gebied mogen inrijden.
Tijdens een testfase zal worden gekeken in hoeverre de camera’s de kentekens en ontheffingen goed herkennen. Deze zomer startten de voorbereidende werkzaamheden in het Amsterdamse Oudezijdegebied.
Kentekencamera’s bij de toegangswegen bieden de mogelijkheid om het verkeer op een slimme manier digitaal te managen. Onnodig en onwelkom verkeer wordt geweerd, terwijl bewoners, ondernemers en hulpdiensten in het gebied zo min mogelijk last ondervinden.
Amsterdam volgt daarmee het voorbeeld van andere wereldsteden die deze techniek gebruiken om vieze voertuigen of te zware vrachtwagens buiten de stadsgrenzen te houden.
Met het systeem kan intelligent worden gestuurd. Als de luchtkwaliteit slecht is, kun je simpel straten tijdelijk afsluiten. En als het te druk is in de stad kun je individueel reisadvies geven aan bezoekers.
Dat is beter voor de doorstroming en verkeersveiligheid. Je moet als gemeente wel transparante spelregels hebben. Wie mag er wel en niet in? Met dit plan wil wethouder Dijksma greep krijgen op het stadsverkeer, en onder andere laad- en losplekken toewijzen en voorrang geven aan schone voertuigen.

Waarschijnlijk komen de camera’s rond het Wallengebied in oktober 2020 in gebruik. Tijdens de testfase worden ook de ervaringen van gebruikers in het onderzoek betrokken.
Als het allemaal voorspoedig loopt, wordt de intelligente toegang in het gebied op zijn vroegst begin 2021 formeel in gebruik genomen. Ook daarna zal de gemeente op basis van de ervaringen kijken hoe het systeem functioneert en of het, indien nodig, moet worden verbeterd.

De huidige verkeersmaatregelen met de afsluitingen met rood-witte paaltjes en verzinkbare palen blijven van kracht totdat de intelligente toegang in gebruik wordt genomen.

WALTHER PLOOS VAN AMSTEL
Foto: BERT NAP

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus