LEEFBAARHEID

Help de vuilnishelden

Toen de binnenstad in sluimerstand ging, dachten we misschien dat de stad als vanzelf veel schoner zou worden. Aan het begin van de lockdown lag er inderdaad minder zwerfvuil op straat. En goddank even ook geen braaksel. Maar tegelijkertijd nam de hoeveelheid grofvuil zienderogen toe. Nu bleken het de stadsbewoners zelf te zijn die er een puinhoop van maakten.

Er was opeens veel meer afval dat moest worden opgehaald en verwerkt. Tot grote woede van wethouder Laurens Ivens, want dit joeg de gemeente op hoge kosten voor de extra inzet van personeel, vuilniswagens en zelfs particuliere schoonmaakbedrijven.

Heel wat Amsterdammers hebben het verplichte binnenblijven aangegrepen om thuis de kelder of de zolder eens lekker op te ruimen. Bestelbusjes reden af en aan om spullen rond te brengen die via webshops werden aangeschaft. Op zich is dat begrijpelijk.

Maar waar laat je de spullen die je niet meer nodig hebt? Of de verpakkingen van de via het internet bestelde artikelen? Die zet je gewoon op straat. Het afval wordt immers ‘vanzelf’ opgehaald. Op zich klopt dat, maar er komt niet iedere dag een vuilniswagen langs. Complete inboedels barricadeerden zo dagenlang de stoepen. Wachtend op een ophaaldienst.

Zo moest de reiniging tijdens de coronacrisis ineens extra hard werken om de stad schoon te houden. Alle ogen waren misschien gericht op de zorgverleners rond de IC-bedden, maar ook de reiniging werkte onder grote werkdruk. Voor de mannen en vrouwen van de ophaaldiensten was er vaak gewoon niet tegenop te werken. Daarom mag er ook wel een applaus zijn voor onze veeg- en ophaalhelden. Want terwijl iedereen de mond vol had van ‘flatten the curve’, zagen zij de bergen afval groeien.

De vuilnismannen gaan stug door met het schoonhouden van de stad. Zij houden geen vlogs bij. ‘We doen gewoon ons werk.’ Zij voelen zich misschien geen helden in de coronacrisis, maar ze zijn het wel. Zij werken elke dag aan een mooie en schone binnenstad van Amsterdam. Laten wij ze helpen! Vuilnis kan op vaste dagen worden aangeboden. De spelregels voor het aanbieden van afval en grofvuil zijn te vinden op www.amsterdam.nl/afval

NORINDA FENNEMA
FOTO: RENÉ LOUMAN

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus