ONTWIKKELINGEN

Dennis Boutkan (PvdA): ‘We gaan aanjagen, waar nodig’  

De overlast en de drukte in de binnenstad mogen nooit meer worden zoals het was, vindt een grote meerderheid van de gemeenteraad. Daarom kunnen grote plannen zoals een verplaatsing van de prostitutie nu op een ruime steun rekenen. Daar was bij sommige politieke partijen een wezenlijke koerswijziging voor nodig. Het draagvlak voor de binnenstadplannen bij de Amsterdamse gemeentepolitiek wordt zelfs als historisch gezien. Over hóe men moet sturen, verschillen de partijen. Zo wil de PvdA het aanbod van winkels drastisch aanpakken. De VVD daarentegen meent dat het soort bezoekers, en dus de vraag om een ander winkelaanbod de verandering zal brengen.

De binnenstad is te veel gericht is op bezoekers en te weinig op Amsterdammers zelf, zegt raadslid Dennis Boutkan van de PvdA. Discussies die eerder niet gevoerd werden, zijn nu opengebroken. Hij is voorstander van een nieuw erotisch centrum in een ander deel van de stad. Hij wil ook sturen op het winkel- en woningaanbod, maar het sluiten van coffeeshops staat wat hem betreft nog ter discussie.

Boutkan: ‘De aanwezigheid van coffeeshops is voor bepaalde toeristen een motivatie om naar de stad te komen.’ De toegang verbieden aan buitenlandse klanten draagt echter gevaren in zich. ‘Dan zou je een situatie kunnen krijgen met brommerjongens en scooterjongens die gewoon even wat komen brengen. Net zoals je nu ook de coke-lijntjes hebt. Ik vind dat de burgemeester net iets te makkelijk zegt: Er wordt nu ook al op straat gedeald, dus als er meer bijkomt kunnen we dat wel aan.’ Dat de burgemeester de duistere kanten van de coffeeshops wil aanpakken, zoals ketenvorming en ondermijning, vindt Boutkan een goede zaak.

Ander aanbod
Boutkan is blij met de steun die de VVD nu geeft aan ingrijpende plannen. ‘Ik kan me in de vorige periode nog de discussie herinneren met Marja Ruigrok, de voormalig fractievoorzitter van de VVD, waarbij ze tegen me zei: Jij bent van de smaakpolitie, want jij wilt ingrijpen in het winkelbestand. Nu zegt ook de VVD: Wij willen ingrijpen in de binnenstad. Zij het vanuit een ander politiek perspectief dan de PvdA.’ ‘Wij gaan maar beperkt over het winkelbeleid, maar ondernemers vragen zelf om meer regulering. Amsterdammers moeten de binnenstad herontdekken. Dan moet er natuurlijk wel iets te doen en te koop zijn. Je kunt de stad wel promoten als een stad van kunst en cultuur, maar als dat aanbod tegenvalt kom je maar één keer – en daarna nooit meer terug.’

Vastgoed
Er is een nieuw vergunningstelsel voor de winkels in de Damstraat en de Hoogstraten. ‘Daarmee kun je ondernemers die half fout zijn, of gewoon fout zijn, eruit vissen. En je kunt onroerend goed opkopen op belangrijke plekken. Daar hebben we onze deelnemingen NV Zeedijk en Stadsgoed voor.’

Wonen is voor de PvdA heel belangrijk. Wat Boutkan betreft wordt het verbod op vakantieverhuur uitgebreid. ‘De uitspraak van de rechter dat dit niet kan, zijn we goed aan het bestuderen. De rechter vindt namelijk wél dat de gemeente mag ingrijpen. Dan moet het College wellicht met andere maatregelen komen. Als mensen permanent hun huizen verhuren voor prijzen van gemiddeld 140 euro per nacht, wordt het een verdienmodel. Tel uit je winst. Daarvoor zijn de huizen in de stad niet bedoeld.’

Prostitutie
De toeristische aantrekkingskracht van de prostitutie samen met de doorgeslagen vercommercialisering heeft een enorme impact op de buurt. Daarom moet er elders een erotisch centrum worden gebouwd. Boutkan: ‘Dat moet in samenspraak met sekswerkers, exploitanten en de projectontwikkelaars. De burgemeester neemt zowel de positie van de sekswerkers als die van de binnenstadsbewoners heel erg ter harte. En voor ons is ook de mensenrechtensituatie belangrijk.’

Boutkan zal de laatste zijn die zegt dat de binnenstad rustig moet worden. ‘Maar je moet wel de overlast terug weten te dringen. Tegen mensen die terugverlangen naar de buurt zoals die vroeger was zeg ik: die buurt is niet meer. Dat behoort tot het verleden.’

Een erotisch centrum is niet 1-2-3 gebouwd, erkent Boutkan, maar de nu ingeslagen richting is wat hem betreft onomkeerbaar.

De plannen vormen ook een financiële uitdaging voor de stad. ‘We moeten geld vrijmaken waar dat nodig is. We gaan als PvdA aanjagen waar dat nodig is en successen vieren waar die zijn. Dat kan alleen als we draagvlak hebben van bewoners en ondernemers. En we moeten ook het nu bestaande politieke draagvlak in stand houden. De burgemeester wil met volle overtuiging de binnenstad veranderen. Ze doet dat samen met een hele capabele stadsdeelvoorzitter, de wethouder Economische Zaken en een goed bestuurlijk team.’

TEKST: BERT NAP EN OLAV ULRICH
FOTO: RENÉ LOUMAN

Meer nieuws

ONTWIKKELINGEN De krant stopt

De krant stopt

LEEFBAARHEID Mercurieus

Mercurieus